EN KOMPLEX UTMANING

I arbetet för ett bättre och mer hållbart lokalsamhälle är samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle en avgörande faktor. Med en gemensam omvärldskarta, en tydlig målsättning och ett väl koordinerat arbete, byggs ett gemensamt lokalsamhälle på en solid grund av tillit, respekt och tro på en gemensam framtid.

2tango är en gränsgångare mellan näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor, och jobbar främst med lokal samverkan inom integration, utveckling och attraktionskraft.