För våra kunder utvecklar vi samarbeten och mötesplatser, för kunskap, inkludering och lokal sammanhållning, i gränslandet mellan näringsliv, civilsamhälle, organisationer och offentlig sektor.utkik1
Sverige är fantastiskt! – Med en mångfald av kunskap, idéer, människor och erfarenheter, finns alla möjligheter att tillsammans bygga en hållbar framtid.Men i en föränderlig värld – med globalisering, digitalisering, urbanisering och klimatutmaningar, som skapar både utmaningar och möjligheter, behöver vi säkerställa vår allas långsiktiga hållbarhet . Men då krävs det att vi vågar tänka om och tänka nytt.

garn1
Och då behöver vi – ta tillvara hela den mångfald av kunskap och erfarenhet som finns i Sverige.
Vi tror – att alla människor behövs, och kan bidra för att säkerställa ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Och vi tror att detta förändringsarbete hos människan, i företaget, i kommunen eller i föreningslivet, bäst börjar i det lilla, här och nu, där du och jag står.
Nyckelbegrepp: utanförskap/inkludering, lokalsamhälle och hållbarhet/resiliens
dans1
2tango jobbar med företag, organisationer, kommuner och civilsamhälle, och gärna samtidigt.Vi är typiska ”gränsgångare” och hjälper våra uppdragsgivare att göra skillnad, genom att identifiera, utveckla och leverera lokala samarbeten och mötesplatser.
2tango finns i Stockholm, men är verksam i hela landet och du når oss bäst på:
Mail: per.lejoneke(a)2tango.se
Tfn: +46 70 288 12 08

Och detta är vad vi och våra kollegor gör hela dagarna…..

Local future

Vi hjälper företag som i sitt hållbarhetsarbete, vill göra skillnad i sin närmiljö, på ett sätt som främjar både medarbetares lojalitet, lokalsamhällets hållbarhet och företagets affärer.
Vi hjälper organisationer att verifiera och utveckla lokala samarbeten med fokus på samhällsnytta och lokal resiliens.

Branschnätverk

Vi utvecklar lokala branschspecifika möten mellan nyanlända akademiker och dess svenska kollegor. Målet är att utbyta branschkunskaper och bygga nätverk.

Volontär verksamhet

Vi hjälper asylsökande- och nyanlända akademiker att hitta och utveckla sina branschnätverk i Sverige. Detta har vi gjort sedan 2014 och helt på volontär basis. Se även vidare på www.mycolleagues.se

mycolleagues-group